Välj studieinriktning:
Topplistor arrow_right

Så skapas arbetsglädje på jobbet

Foto: iStock

Många arbetsgivare har med arbetsglädje i sina verksamhetsmål, men få arbetar med det på ett strukturerat sätt. Enligt konsultföretaget Ennovas senaste globala medarbetarundersökning från förra året hamnar svenskarnas arbetsglädje på 14:e plats i rankingen, vilket kan jämföras med de andra nordiska länderna som befinner sig i toppen. Undersökningen visar också att mer än var femte svensk medarbetare planerar att byta jobb inom det närmsta året.

– Att arbeta med medarbetarnas arbetsglädje borde vara en självklarhet för alla arbetsgivare, men tyvärr är det inte något man prioriterar. För att det ska vara en prioriterad fråga och genomsyra hela organisationen måste det förankras på alla nivåer. Även om glädjen på jobbet är något alla är ansvariga för så ligger det på ledningen att initiera, strukturera och följa upp det arbetet, säger Bosse Angelöw, docent, socialpsykolog och författare till boken “Mera arbetsglädje”.

”Människor som känner arbetsglädje kan utföra storverk.”

Men vad innebär det egentligen att känna arbetsglädje? Bosse Angelöw förklarar begreppet som ”en känsla av tillfredsställelse med sin egen arbetssituation och sina arbetsinsatser”.

– När vi känner en glädje inför att utföra våra arbetsuppgifter händer det väldigt många positiva saker. Ökad arbetsglädje förbättrar både motivationen, effektiviteten, bemötandet och samarbetet. Människor som känner arbetsglädje kan utföra storverk, säger han och berättar att även hälsan påverkas positivt:

– Olust inför arbetet lägger grunden till ohälsa, och med glada medarbetare går sjukfrånvaron ner och lönsamheten ökar. Detta eftersom arbetsglädje fungerar som en buffert mot stress och ger energi till att klara av en högre arbetsbelastning och att prestera mer. Dessutom kan glädjen hjälpa till att skapa en balans mellan arbete och privatliv, eftersom vi lättare släpper jobbtankarna efter arbetstid om vi är nöjda med vad vi gör.

Enligt Bosse Angelöw handlar mycket av arbetsglädjearbetet om att titta på sig själv, vilken inställning man har och vad man faktiskt kan bidra med. Han tipsar också om att alla bör besvara frågorna: “Vad gör vi i dag som stärker arbetsglädjen?”, “Vad gör vi som påverkar glädjen negativt?” och “Vad behöver vi förbättra?”.

– Varje medarbetare gör själv den här reflektionen och sedan delar man in sig i grupper och sammanställer svaren. På så sätt får man ett konkret underlag att jobba med. Sedan är det så klart viktigt att följa upp de insatser man gör för att försäkra sig om att de ger resultat.

Text: Sara Schedin

Fakta: Ennova mäter arbetsglädjen på en skala från 0-100. Förra året hamnade Mexiko och Indien i topp med 75 poäng, följt av Danmark, Filippinerna, Norge som alla hade 70 poäng. Finland hade 68 poäng och Sverige 65.

Bosse Angelöw

TOPP 50 ekonomi

 1. Google
 2. Spotify
 3. IKEA
  B
Se hela listan

TOPP 50 civilingenjör

 1. Google
 2. Volvo Cars
  B
 3. Spotify
Se hela listan

TOPP 50 högskoleingenjör

 1. Volvo Cars
  B
 2. Volvo Group
 3. Google
Se hela listan

TOPP 50 Data/IT

 1. Google
 2. Spotify
 3. Microsoft
Se hela listan

TOPP 50 juridik

 1. Mannheimer Swartling
 2. FN
 3. Utrikesdepartementet
Se hela listan

TOPP 50 samhällsvetenskap

 1. FN
 2. Utrikesdepartementet
 3. Sveriges Television
Se hela listan

TOPP 50 sjuksköterskor

 1. Sahlgrenska universitetssjukhuset
 2. Röda Korset
Se hela listan

TOPP 50 läkare

 1. Karolinska universitetssjukhuset
 2. Sahlgrenska universitetssjukhuset
 3. Södersjukhuset
Se hela listan

TOPP 10 fastighetsmäklare

 1. Fastighetsbyrån
 2. Svensk Fastighetsförmedling
 3. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Se hela listan

TOPP 50 socionom

 1. Polisen
 2. FN
 3. Kriminalvården
Se hela listan

TOPP 50 lärare

 1. Stockholms stad
 2. Göteborgs Stad
 3. Skolverket
Se hela listan

TOPP 25 farmaceuter

 1. AstraZeneca
 2. Pfizer
 3. Apotek Hjärtat
Se hela listan

TOPP 10 naturvetare

 1. AstraZeneca
 2. Jordbruksverket
 3. Google
Se hela listan

Norden Topp 50 Ekonomi

 1. EY (Ernst & Young)
 2. McKinsey & Company
Se hela listan