Välj studieinriktning:
Topplistor arrow_right

“Hållbar energi är grunden för framtidens miljölösningar”

Foto: Kristofer Hedlund

Som miljöspecialist på Vattenfall arbetar Thomas Olsson med strategiska miljöfrågor.

Under Thomas åtta år på Vattenfall har han arbetat med olika typer av frågor, men alltid med miljön som en röd tråd. I dag är han Environmental Advisor på bolagets centrala miljöavdelning som en del av strategistaben.

Vad lockade dig till Vattenfall?
– Möjligheten att få jobba på ett företag som tar en aktiv roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. När jag började min karriär här på R&D-avdelningen arbetade jag med framtidsfrågor som till exempel vågkraft och elbilar. För mig var det viktigt att få jobba med miljö- och hållbarhetsfrågor och om man börjar titta på det området ser man snart att allt börjar med energi. Det är grunden för hur vi lever i dag och för de lösningar som vi kommer att behöva framöver.

Berätta om din roll!
– Jag jobbar mest med klimat- och strategifrågor, med fokus på hur vi som företag kan minska vår egen och andras miljöpåverkan. Vad jag gör under en arbetsdag beror lite på vilka projekt och aktiviteter jag jobbar med. Det kan vara allt från att stötta affärs- eller produktutveckling till att göra analyser av mer långsiktiga frågor, kopplat till exempelvis cirkulär ekonomi.

“Vår vision är att bli fossilfria”

Vad får dig att stanna på Vattenfall?
– Det jag ser som attraktivt är att det är ett stort företag med många möjligheter. Det innebär att du kan jobba med det du verkligen är intresserad av. Samtidigt får du också arbeta tillsammans med en bredd av olika kompetenser, och då även i internationella projekt. Jag har också alltid haft väldigt bra chefer och goda förutsättningar att göra det jag vill. Det är frihet under ansvar.

Vad är roligast med ditt jobb?
– Det är ett spännande, utvecklande och ibland även utmanande jobb. När vi har en strategisk funktion och arbetar med strategiska frågor ligger det i sakens natur att det nästan alltid är nya frågor som ska hanteras – och lösningen är inte alltid uppenbar från början. Det innebär att vi ofta jobbar i team som innehåller många olika typer av expertiser, allt från ekonomi och teknik till politik och miljö, vilket är väldigt roligt.

Varför ska andra söka sig till Vattenfall?
– Vattenfall har som mål att bli fossilfria inom en generation, samtidigt som vi också vill hjälpa andra med deras omställning. Det som är unikt för oss är att vi är en väldigt aktiv spelare i omställningen till ett fossilfritt liv. Vi investerar tungt och söker efter de lösningar som kommer att krävas för att nå våra uppsatta mål.

Text: Sara Schedin

Vattenfall

Vattenfall är en internationell koncern som producerar, distribuerar och säljer energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el, värme samt nättjänster, entreprenad och konsulttjänster. Vattenfall har verksamheter i Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

Antal medarbetare: Cirka
20 000 vara cirka 9 000 i Sverige.

Facebook: www.facebook.com/VattenfallNordicJobs

Läs mer: www.vattenfall.se

Thomas Olsson

Titel: Environmental Advisor.

Utbildning: Civilingenjör inom samhällsbyggnadsteknik, Luleå tekniska universitet, examen 2009.

Vilken är den viktigaste miljöfrågan just nu? “Förlusten av biologisk mångfald i kombination med klimatfrågan.”