Välj studieinriktning:
Topplistor arrow_right

Om Framtidsföretagen

Framtidsföretagen presenterar resultatet från Sveriges största studentundersökning, FöretagsBarometern, och listar landets mest attraktiva arbetsgivare. FöretagsBarometern besvarades i år av 22 046 studenter inom ekonomi, juridik, data/IT, samhällsvetenskap och teknik samt de som studerar till fastighetsmäklare, läkare, lärare, sjuksköterskor och farmaceuter.

Metod
FöretagsBarometern bygger på samlad kunskap och erfarenhet från över 30 år av undersökningar om studenternas attityder till arbetsliv och karriär. Undersökningen består huvudsakligen av frågor med fasta svarsalternativ som är noggrant utvalda och kontinuerligt utvärderade. I många fall erbjuds dock respondenterna ett ”annat” alternativ där de har möjlighet att fylla i ett eget fritextsvar. Flera av frågorna är även så kallade flervalsfrågor, vilket betyder att respondenterna har möjlighet att välja flera svarsalternativ.

Arbetsgivarlistan
En central del av FöretagsBarometern är rankinglistan över intressanta och ideala arbetsgivare inom varje målgrupp. Respondenterna i undersökningen fick först välja sina mest intressanta arbetsgivare och sedan utifrån dessa välja sina
fem ideala arbetsgivare från en given lista. Universum sammanställer en lista över de mest relevanta arbetsgivarna på respektive marknad, baserad på deras marknadsnärvaro, rekryteringsnivå och employer branding-arbete samt utvärderingar från föregående års lista. Respondenterna har även möjlighet att själva fylla i sina ideala arbetsgivare med fritextsvar om dessa inte är inkluderadepå listan. Dessa arbetsgivare är sedan nominerade till att bli inkluderade på listan för nästa års undersökning.

Datainsamlingen
Datainsamlingen har genomförts med hjälp av ett webbaserat formulär. Distributionen av formuläret har skötts av institutioner, kårer och karriärcentra på landets olika lärosäten, samt lokala och globala partners. Fältperioden för FöretagsBarometern 2018 varade från och med oktober 2017 till januari 2018. Rankingen för sjuksköterskor, läkare, lärare/förskolelärare och socionomer är baserat på kommunmätningen 2018 som pågick under fältperioden oktober 2018 till januari 2018.

Viktning
Datamaterialet återspeglar den totala studentpopulationen i så stor utsträckning som möjligt. Vår datainsamlingsmetod med uppsatta mål baserade på studieområden och lärosäten skapar en grund för detta. För att kunna leverera ännu pålitligare data till landets arbetsgivare samt få distributionen så nära verkligheten som möjligt viktar vi det inkomna svarsmaterialet baserat på hur hela populationen är fördelad. Det vill säga om ett lärosäte har 15 procent av alla studenter i Sverige, men är representerad med 18 procent i vårt datamaterial, viktas svar från detta lärosäte till 15 procent. Detta medför att inga lärosäten är överrepresenterade i jämförelse med den totala poulationen.

Branschbästsymbol
Branschbäst - Arbetsgivarna som har högst placering inom sin bransch på respektive ranking.
Raketsymbol
Raketer - De arbetsgivare som klättrat minst sex placeringar på listorna sedan förra årets undersökning. Siffran i symbolen visar hur många placeringar arbetsgivaren klättrat på aktuell ranking.
Nykomlingsymbol
Årets nykomling - De tre nytillkomna arbetsgivare som placerat sig högst i årets rankingar.